Homeopati ve Diğer İlaçlar

Device

Homeopati modern ilaçlarla etkileşim içine girmez. Homeopatik remediler başka bir ilaçla birlikte alınabilir, diğer ilacın etkisini azaltmaz ya da birlikte kullanımdan kaynaklanan bir etki ortaya çıkmaz.

Akut vakalarda ilk başvurulan yöntemin homeopati olması, vücudun kendi kendini iyileştirme gücünü harekete geçirecek, farklı bir ilaç almaya gerek kalmaksızın hızla iyileşmek mümkün olacaktır.

Kronik olarak tanımlanan birçok hastalığın tedavisi homeopati ile mümkündür. Homeopati, "benzeri benzer ile tedavi etme" prensibine dayanır. Hastalık belirtileri aslında, hastalık ile savaşan vücutta meydana gelen değişikliklerdir. Klasik tıp bu belirtileri ortadan kaldırmaya çalışır; öksürüğü keser, ateşi düşürür, ağrıyı dindirir. Homeopati ise belirtileri olduğu gibi ele alır, vücudun savunma sistemine dair işaretler olarak görür, bastırmaya çalışmaz ve hastalığın başka bir düzlemde olduğunu savunur.

Yaklaşımlardaki farklılığa rağmen homeopati ve modern tıp birbirlerini tamamlar şekilde uygulanabilirler. Homeopati alanında eğitimli bir tıp doktoru iki alandaki yöntemlerden, sizin durumunuz için en uygun olanını belirleyecektir.