2018 Yılında Yapılan Eğitimler

Scholten'in Mineral Krallığı

Slovakya Homeopati Akademisi Başkanı Dr. Vladimir Petroci, Jan Scholten'in periyodik tabloya dayanan sistematik yaklaşımıyla mineralleri anlattı.

Katılımcılar, mineral sistemini mükemmel şekilde anladı ve bu remediler hakkındaki bilgilerini zenginleştirdiler. Bu tematik yaklaşım sayesinde henüz tanımadıkları remedileri daha iyi kavrama fırsatını yakaladılar.

Tarih: 14 - 16 Aralık 2018
Yer: İstanbul

Eğitim İçeriği

- Materia Medica’nın sistematik kavranışı

- Dr. Jan Scholten’in periyodik sistemi

- Mineraller ve elementler

Element tablosu: Seriler ve aşamalar

2-6 arası serilerden remedilerin (Natrium, Kalium, Magnesium, Barium, Strontium, Aluminium, Nitrogenium, Oxygenium, Manganum, Ferrum, Nikel, Technetium, Rhenium...) bir çok örnek ve pratik ipuçlarının vaka videolarıyla anlatımı

Dr. Vladimir Petroci Kimdir?

1965’te Slovakya’da doğan Petroci, iç hastalıkları ve göğüs hastalıkları uzmanıdır. 1991’den bu yana homeopatik hekim olarak çalışmaktadır. 2005 yılında kurduğu Slovak Klasik Homeopati Akademisi’nin başkanıdır. Aynı zamanda başkanı olduğu Slovak Homeopatlar Odası’nın kurucularından biridir.

Dr. Jan Scholten’in sistematik yaklaşımıyla homeopati eğitimleri vermekte, Slovakya’da dünya çapında ünlü homeopatların katıldığı seminerler düzenlemekte ve çoğunluğu Jan Scholten’in kitapları olmak üzere homeopati kitaplarını Slovak ve çek dillerine çevirerek yayınlamaktadır. Çocuk remedilerinin arketipik esaslarıyla ilgili bir kitabın yazarıdır.

Jan Scholten Kimdir?

1951’de Hollanda’da doğan Jan Scholten 1983’de tıp fakültesini bitirdikten sonra akupunktur ve homeopati ile ilgilenmeye başladı. Bunların yanısıra, ortomoleküler tıp, Bach remedileri gibi diğer alternatif tıp alanlarıyla da ilgilendi.

1985’ten bu yana 6 homeopatla birlikte Hollanda’da bir homeopati kliniğinde çalışmakta. 1987’den bu yana da SHO’da eğitmenlik yapmakta. 1993 yılında “ Homoeopathy and Minerals”, 1996’da “Homoeopathy and the Elements” adlı kitapları yayınlandı.

Scholten kitaplarında homeopati ve periyodik sistemdeki elementleri anlatmakta, periyodik sistemdeki tüm elementlerin remedi resimlerini tarif etmektedir. Periyodik sistemde tüm mevcut elementler, Hidrojenden Radona kadar ve hatta Uranyum, Plutonyum gibi radyoaktif elementler bir tablo halinde bulunmaktadır. Bu tabloda elementler satırlar ve sütunlar halinde gruplanmış durumdadır. Scholten periyodik sistemin homeopatide kullanımı için bir teori geliştirilmiştir.

Bu teoriye göre her sıra ve her sütunun kendine has bir teması vardır. Periyodik tablodaki 7 sıraya seri adı verilir. Birinci seri olan Hidrojen serisinin teması “meydana gelmek”dir. İkinci seri olan Karbon serisinin teması “Ego”; üçüncü seri olan Silisyum serisinin teması “ilişkiler”; dördüncü olan Demir serisinin teması “iş”; beşinci seri olan Gümüş serisinin teması “yaratıcılık”; altıncı seri olan Altın serisinin teması “kral/lider”dir. Yedinci seri olan Uranyum serisinin teması ise “sezgi”dir.

Her bir seri kendi içinde gelişim gösterir; her serinin teması 18 aşamada gelişir. Bu aşamalar, yani sütunlar, bir temanın başlaması, yükselmesi, tepeye ulaşması, inişe geçmesi ve sona ulaşması aşamalarından oluşan bir gelişim döngüsünü gösterir.


Biorezonans Okulu (1.Kur)

Homeopati İstanbul ve ENTER Enformasyon Tıbbı ve Enerji Terapileri Derneği işbirliği ile düzenlenen seminerde Biorezonans uygulamalarında köklü bir geleneği olan Rus ekolünü Dr. Natalia Kartashova'dan öğrendik.

Tarih: 09 - 11 Kasım 2018 Saat: 09:30 - 17:00
Yer: İstanbul, Türkiye

Biorezonans Okulu'nun 1.kur içeriği aşağıdaki gibidir:

- Biorezonansın temel ilkeleri

- Terapötik eylemin mekanizma ve aşamaları

- Endojen ve eksojen terapiler, magnetik terapiler

- Hastanın akut ve kronik psikolojik problemlerine yaklaşım çeşitleri

- Akut ve kronik enfeksiyonlarda biorezonans terapisinin klinik uygulaması

- Mikrobiyoloji ve parazit terapileri ile tedavi metotları

- Erkek ve kadın infertilite tedavisi

- Farklı dönemlerinde gebeliğin problemleri çözümleri

- Puberte, klimax dönemlerinde tanı ve tedavi zorlukları vaka sunumları

Bu eğitimlere kimler katılabilir:

Biorezonans dünyasına girmek isteyenler

Biorezonans cihazı kullanıp kendini geliştirmek isteyenler

Rus ekolünü öğrenmek isteyenler

Dr.Natalia Kartashova Kimdir?

1974 doğumlu bir nöroloji uzmanı olan Dr.Natalia Kartashova, 2004 yılında inmeli hastalarda antioksidan stres ve patogenez sonuçlarına ilişkin yaptığı çalışmadan sonra 2004-2008 yılları arasında patoloji laboratuvarında çalıştı ve ince elektromanyetik alanların sağlık üzerindeki etkilerini araştırdı.

Yayınlanmış birçok bilimsel yayını bulunmaktadır. 2008 yılından bu yana Moskova’da Geleneksel Çin Tıbbını da uygulayan bir nörolog olarak Clinical and Scientific Institıtute’ de çalışmaktadır.


Homeopatik Detoks Semineri

Dr.Gökhan Şentürk tarafından verilen iki günlük seminerde, homotoksikoloji yaklaşımıyla hastalıkların değerlendirilmesi, aşı detoksifikasyonu, ilaç detoksifikasyonu, klasik homeopati ile nasıl sentezlendiği konuları anlatılmıştır.

Tarih: 21 - 22 Temmuz 2018 Saat: 10.00 - 17.00
Yer: İstanbul

Eğitimim İçeriği:

- Homotoksikoloji

- Aşı Detoksu

- İlaç Detoksu

- Klasik homeopati ile sentez

Bu eğitimlere kimler katılmalı:

Homeopatlar, homeopati eğitimi alanlar, bütüncül tıp bilgisini ve pratiğini geliştirmek isteyen doktorlar

HOMEOPATİK DETOKS NEDİR?

Klinik deneyimlere göre, otizm, ADHD, astım, depresyon, epilepsi, MS gibi hastalıkların, bazı aşılar, düzenli kullanılmış bazı ilaçlar, çevresel toksik maruziyetler ve bazı hastalıklardan sonra başladığını görüyoruz. Özellikle gebelikte ve iki yaşa kadar olan dönemde alınan ilaçlar ve yapılan aşılar, annenin ve bebeğin enerjetik alanı üzerine bozucu etki yaratabilir. Bu faktörlerin homeopatik olarak hazırlanan, seyreltilmiş ve potansiyelize edilmiş formları belli bir takvim dâhilinde verildiğinde, hastanın enerjetik alanı bu toksik maddelerin veya hastalıkların baskısından temizlenmektedir.

Klasik homeopatik tedaviyle birleştiğinde Homeopatik Detoks yöntemi, kişinin iyileşme sürecini hızlandırmakta ve kolaylaştırmaktadır.

HOMOTOKSİKOLOJİ NEDİR?

Homotoksikoloji, hastalıkların homotoksinlerden (insan organizmasında doğrudan ya da dolaylı olarak toksik bir yük oluşturan maddelerden) kaynaklandığı prensibine dayanır. Hücre dışı matriks, kılcal damar sistemi, lenf damarları ve hücreler arasında moleküler bir filtre görevi görür. Bir hücreye ulaşan tüm maddeler ve bilgiler, hücre dışı matrisin moleküler filtresinden süzülür. Filtre tıkanabilir, ancak uygun detoksifikasyon önlemleri ile işlevselliği geri kazandırılabilir.

Homotoksikoloji, detoksifikasyon ve atılım organlarını güçlendirmek, hücre dışı matriste birikmiş toksinleri uzaklaştırmak, bağışıklık sistemini uyarmak ve vücudu yeniden dengelemek suretiyle bütünü düzenlemeyi amaçlar.

Allopatik ilaçlar toksik yükü hafifletmek yerine semptomları hafifletmek için tasarlanmıştır. Homotoksikoloji, homeopati ile birleştiğinde, toksisiteyi kaldırarak iyileşme süreçlerini iyileştirmek için çalışır.

Reckeweg'e göre, homotoksinler iki gruba ayrılır: ekzojen ve endojen. Ekzojen homotoksinler, çevrede bulunan ve vücut üzerinde toksik etki yapan maddelerdir. Endojen homotoksinler ise vücut tarafından yaratılır; asitler ve serbest radikaller gibi metabolik ara ürünler veya son ürünlerdir. Vücutta biriken bu zehirli maddeler, normal fizyolojik süreçlerle onları ortadan kaldıramayacağımız zaman bir yük haline gelir.


Dr.Sanjay Sehgal ile Sehgal Metodu Semineri

Homeopatide etkili ve hızlı sonuca götüren Sehgal Metodu Seminerleri Dr.Sanjay Sehgal ile devam etti.

Tarih: 29 Haziran - 01 Temmuz 2018
Yer: İstanbul

Programda aşağıdaki başlıklar yer almıştır:

- Sehgal Metoduna göre vaka almanın pratik yönleri

- Depresyon/Anksiyete/Mental hastalık vakaları

- “Rest Cannot when things are not in proper place” rubriği ve altındaki remediler

Carsinosinum ve Aurum-Muriaticum-Natronatum

Baskı altında kalma, sertlikle yetiştirilme vakaları


Homeopati Bilgilendirme Semineri

Dr.Gökhan Şentürk tarafından verilen 2 günlük bilgilendirme seminerinde “Homeopati Dünyasına Giriş” konusu anlatıldı.

Tarih: 26 - 27 Mayıs 2018 Saat: 10:00-17:00
Yer: İstanbul

1. Gün

- Homeopati nedir, nasıl çalışır, nasıl uygulanır?

- Homeopatik ilaçlar nasıl hazırlanır, nasıl uygulanır?

- Sık kullanılan çocuk remedileri nelerdir, nasıl kullanılır?

2. Gün

Aşağıdaki remedilerin karakteristik özellikleri, hangi durumlarda kullanılacağı anlatılmıştır:

- Aconite - Apis - Arnica - Arsenicum Album - Belladonna - Chamomilla - Gelsemium - Nux Vomica - Pulsatilla - Rhus Tox

Bu eğitimlere kimler katılabilir?

Homepati hakkında bilgi almak isteyenler, Homeopatik tedavi almayı düşünenler, Doğal tedavi yöntemlerini araştıran herkes

TEDAVİ SANATI HOMEOPATİ, vücudun kendini doğal olarak iyileştirmesine yardım eden bütüncül bir tedavi sistemidir. Homeopatide hastalığın sebebi bir organda meydana gelen bozukluk değil kişinin yaşam enerjisinin bozulmasıdır. Bu yüzden homeopatide hastalığa değil, hastanın bütününe göre ilaç verilir. Homeopatik ilaç, tamamen doğal maddelerden yapılır ve hastanın iyileşme gücünü harekete geçirecek en küçük dozda verilir.


Dr.Kavita Chandak ile Otizm ve Ruhsal Hastalıklarda Homeopati

Uluslararası Eğitmen, Homeopat Doktor Kavita Chandak İstanbul’da 30-31 Mart - 1 Nisan 2018 Otizm ve Ruhsal Hastalıklarda Homeopati İle Tedavi Homeopatlar, homeopati öğrencileri, doktorlar, psikologlar, özel eğitim uzmanları, otizmli bireylerle çalışan uzmanlar, sağlıkçılar ve ilgilenen herkes bu eğitime davetlidir.

Tarih: 30 Mart - 01 Nisan 2018
Yer: İstanbul

Bu eğitim boyunca, Dr.Kavita Chandak'ın sunumu ve vaka örnekleri üzerinden, otizm ve ruhsal hastalıklarda homeopatik tedavi ilkeleri ve pratik uygulamaları üzerinde duruldu.

Ele Alınan Konu Başlıkları:

- Homeopatik psikiyatri nedir?

- Psikiyatri neden ihmal edildi?

- Homeopati ruhsal hastalıkları ve otizmi gerçekten tedavi edebilir mi?

- Otizmde vaka almanın zorlukları

- İki video vakası sunumu - öncesi ve sonrası karşılaştırmaları - Bir otizm vakasında homeopatinin rolü - Capgrass sendromu, depresif psikoz, paranoid düşünceler, uyum bozukluğu ve distimi homeopatiyle iyileşiyor.

- Psikiyatrik vakalarda ve otizm vakalarında nasıl ilerlemeli?

- Psikiyatri ve otizmde başarıya ulaşmanın 20 adımı

- Prognoza nasıl karar verilir?

- Psikiyatride birkaç genel durum

- MM'in araştırılması neden gerekli?

- Homeopatik ilacı bulmada rüyaların ve delüzyonların rolü

- Genel semptomlar ilaca götürebilir

- OKB ve OKB'de faydalı rubrikler

- Otizmde ve diğer psikiyatrik vakalarda tek ilaç yeterli mi?

- Relaps olursa

- Otizm ve psikiyatride iyileşme oranları

- Hastanın bütün resmi dikkate alınmalı mı?

- Homeopatik ilaç doğal bir etki midir?

- Dinamik soruya nasıl bir cevap bekliyoruz?

- Homeopatinin etkisi

- Homeopatinin derecelendirmesi

- İyileşme ve tedavi

- Psorayı kaldırmak için akut hastalığın tedavisi

- Homeopatik tedavi vermenin doğru zamanı

- OKB kliniği

- Histeri

- Otizm ve psikiyatri vakalarında vaka alma

- Vaka almanın 30 adımı

- Repertori - İlaçların etki süreleri – Boger - Referanslar