Diğer Terapiler

< >
 • Rife Frekans Terapisi

  Rife cihazı 1920’lerde Royal Raymond Rife adlı Amerikalı bir bilim adamı tarafından geliştirilmiştir. Her patojenin bir frekansı olduğu, hastalıkların patojenler nedeniyle olduğu ve patojenle aynı frekans verildiği zaman bu patojenlerin öleceği ve patojenin bozduğu hücre frekanslarının düzeleceği teorisi ile çalışmaktadır.

  Devamı
 • SCIO Quantum Biofeedback

  SCIO insanlarda sağlık sorunları ve enerji dengesizliklerini bulan ileri teknoloji bir tamamlayıcı tıp cihazıdır.
  SCIO vücuttaki virüsleri, allerjileri, besinlere hassasiyet ve eksikliklerini, vücudun biyolojik reaksiyonlarını ve titreşimlerini saptayarak ortaya çıkarır.

  Devamı
 • IMEDIS Biorezonans Terapisi

   IMEDIS Expert ileri teknoloji vücut tanılama ve terapi sistemi, elektro akupunktur yöntemiyle tanı ve terapi, bio-işlevsel tanılama, biorezonans terapi ve tıbbın diğer alanlarındaki en güncel başarıların bir sentezidir.

  Devamı

IMEDIS Biorezonans Terapisi

 

IMEDIS Expert

Enerji Tıbbı Uzmanlarının Sistemi

 

IMEDIS Expert ileri teknoloji vücut tanılama ve terapi sistemi, elektro akupunktur yöntemiyle tanı ve terapi, bio-işlevsel tanılama, biorezonans terapi ve tıbbın diğer alanlarındaki en güncel başarıların bir sentezidir.

IMEDIS Expert tıbbi tanılama sistem içeriği

 • Elektroakupunktur Tanı (EAV) ile:
 • Aktif biolojik bölgelerin elektriksel parametrelerinin ölçümü (BAZ);
 • Aktif biolojik noktaların elektriksel parametrelerinin ölçümü (BAP);
 • Ölçümleri otomatik olarak kayda geçirme, biolojik noktalar üzerinde uygulama;
 • Bölgesel uygulama, nozolojik ve odaksal(sinüs, dişler, spinal kolonun etkilenme oranlarının derecelendirilerek tespiti) tanılama;
 • Ölçümlenen sonuçların grafik ve diyagram formlarında takibini yapabilme ve  iyileşmenindinamiklerini inceleyebilme.

Vejetatif Rezonans Test (VRT) Tekniğiyle Elektroakupunktural Diagnoz

(VRT “IMEDIS-TEST”)

Vejetatifrezonanstesti (VRT – VEGA TEST) 1978’de Dr.H. Schimmel tarafından geliştirilmiştir. Temelini R.Vollelektroakupunktur (EAV) ileSchmidt ve Pflaum’unbioelektronik fonksiyonel diagnostikten (BFD) almıştır. Teşhis metodu esas olarak ampul ve kasetlerden oluşan test preparatlarını kullanır. 

VRT “IMEDIS-TEST” endojen ve egzojenbiorezonansmodüllerinin optimizasyonu ve değerlendirilmesini sağlar. Test kitlerinin kullanımı yerine kişinin kendi elektromanyetik titreşimlerini kullanır. İsteğe bağlı dış preparatlar da test için kullanılabilir.

 

Segmental Bioelektronik Fonsiyonel Diagnoz

Segment Tanılamaları, vücudun segmentlerinin elektriksel parametrelerini ölçümlemeyi amaçlar;  iç organlar ve dokular arasındaki bağlantılı ilişkiyi ortaya çıkarır. Sonuçların analizi için vücudun genel durumunu strese olan tepkinin derecesine göre, vejetatif sinir sisteminingenel tonusu ve vücudun bir tür spesifik olmayan reaktivitesine göre değerlendirmeye izin veren integral kriteri kullanılır.

 

Elektronik İlaç Veri Bankası

Cihazla bütünleşik ilaç hazırlayıcı/ayırt edici, ölçümleme çevrimine bağlanabilen homeopatik preparatların, nozodların, organ preparatlarının, “HEEL” in allerjenlerinin, “STAUFEN-PHARMA”, “WALA”, “WELEDA”, “OTI” ve diğer homeopatikremedilerin 48.000 elektronik kopyasını kapsar ve kullanır:

 • İlaç uygunluk testi süresi boyunca;
 • ”IMEDIS-TEST” tekniğiyle elektroakupunktural tanılama işlemi boyunca;
 • Başlangıç formları olarak su, fizyolojik çözeltiler, homeopatik granüller gibi taşıyıcıların üzerine maddenin niteliğini değiştirmeye yönelik olarak yapılan bilgi transferi sürecinde taşıyıcı maddenin moleküler yapısını ve potensini değiştirmeye olanak tanır.

Medikal preparat programı, seçilim işlemini kolaylaştırmak amacıyla homeopatik preparatların, nozodların ve organ preparatlarının repertoryum ve referans sistemlerini ilaç hazırlayıcı/ayırt edici'de barındırır.

 

Biorezonans Terapi Sistemi

“IMEDIS teknik”  orijinal bir yöntemdir ve dünyada tektir. Terapi, cilt yüzeyinden alınan hastaya özgü 10 ila 500.000 Hz aralığındaki elektromanyetik titreşimlerin özel işlemden geçirilerek vücuda geri verilmesi esasına dayanarak gerçekleştirilir. Terapi süresi boyunca hasta ile uyarlanabilir-düzenlenebilir cihaz ekipmanları arasında kapalı devre oluşturulur; böylece vücudun fizyolojik homeostazi (tüm sağlık koşullarında optimum denge hali) durumuna geri getirilmesi amacıyla vücudun kendi yeteneğini kullanmasına olanak sağlanır. “IMEDIS-Expert” aynı zamanda patolojik ve fizyolojik titreşimlerin frekans spektrumunu farklı taşıyıcı maddeler (su, homeopatik granüller, vb gibi) üzerine kaydetmeye ve onları devam eden seanslarda kullanmaya da fırsat verir.

 

Multirezonans Terapi Sistemi İle Aynı Anda 3’ten Fazla Modül İle Terapi

 • elektroterapi uygulama; çeşitli frekans (0.01 ila 1,200 Hz), dalga formu, amplitüd ve polarite ile oluşturulan elektrik akım pulslarıyla
 • manyetik-terapi uygulama; 0.01 ila 1,200 Hz aralığındaki düşük frekans modülasyonu ile 
 • indüksiyon terapi uygulama;  87'den fazla programla. (Böyle bir terapi süresince insan beyin dalgalarının frekans spektrumu kullanılır -alfa, beta, theta ve delta frekansları)
 • rezonans-frekans tanılama/terapi uygulamaları; virüsler, bakteri, protozoa, helmintlerden kaynaklanan hastalıkların tanı ve terapileri
 • renklerle, seslerle ve mandalalarla terapi uygulama; çakralar üzerinde pek çok farklı türden etki gösterecek şekilde terapi

 

IMEDIS-Expert'in Yazılımı

Yazılım, sistemin yaptığı işlemlerin tamamını destekler ve seans tarihleri, hasta geçmişi, hastanın şikayetleri ve genel tarama sonuçları hakkında tutulan tüm bilgileri içeren hastaya ait veritabanını kullanır.

Yazılım, aktif biolojik noktaların elektriksel parametrelerinin ölçümünün (BAP) lokalizasyonu, bu ölçümlerin bağlantılı olduğu organ ve sistemler, nozoloji (hastalıkların sınıflandırılmasıyla ilgilenen bilim dalı) ve ilaçlar ile alakalı bir referans-bilgi sistemini içerir.

Preparatların ve frekansların seçimini kolaylaştırmaya yardımcı olarak, homeopatik ilaçlar, nozodlar ve organ preparatlarının bilgisini içeren bir repertoryum ve referans sistemi olduğu gibi multirezonansterapi için de referans veritabanına sahiptir. Tüm sonuçlar yazılı halde ve/veya grafik formunda sunulabilir.

 

IMEDIS-Expert'i Etkili Kılan En Önemli Özellikleri

 • 3 ayrı teşhis sistemi (EAV, IMEDIS-VRT, SEGMENTAL)
 • Multirezonans sistemi ile aynı anda 3’ten fazla terapi uygulama
 • 10-500.000 Hz frekans aralığında uygulama ile optimum denge