Diğer Terapiler

< >
 • Rife Frekans Terapisi

  Rife cihazı 1920’lerde Royal Raymond Rife adlı Amerikalı bir bilim adamı tarafından geliştirilmiştir. Her patojenin bir frekansı olduğu, hastalıkların patojenler nedeniyle olduğu ve patojenle aynı frekans verildiği zaman bu patojenlerin öleceği ve patojenin bozduğu hücre frekanslarının düzeleceği teorisi ile çalışmaktadır.

  Devamı
 • SCIO Quantum Biofeedback

  SCIO insanlarda sağlık sorunları ve enerji dengesizliklerini bulan ileri teknoloji bir tamamlayıcı tıp cihazıdır.
  SCIO vücuttaki virüsleri, allerjileri, besinlere hassasiyet ve eksikliklerini, vücudun biyolojik reaksiyonlarını ve titreşimlerini saptayarak ortaya çıkarır.

  Devamı
 • IMEDIS Biorezonans Terapisi

   IMEDIS Expert ileri teknoloji vücut tanılama ve terapi sistemi, elektro akupunktur yöntemiyle tanı ve terapi, bio-işlevsel tanılama, biorezonans terapi ve tıbbın diğer alanlarındaki en güncel başarıların bir sentezidir.

  Devamı

Remedy Maker

Tüm remediler ve tüm potensleri bir kutuda…


Homeopatik remediler Samuel Hahneman'ın yazdığı Organon isimli kitapta belirttiği prensiplerle hazırlanır. Bununla beraber homeopatik remediler, geleneksel yollar dışında, RADIONICS (radyoniks) denilen bir sistem ile de hazırlanır. Remedileri hazırlamak için radyonik cihaz üzerine radyonik değer girilir. Remedinin potensi (gücü) de radyonik cihazı üzerinden ayarlanır.


Remedinin yükleneceği ortam, şeker globülleri veya alkol, su gibi sıvı olabilir. İstenilen remedinin kodu ve potensi cihaza girildikten sonra yükleme düğmesine basarak yükleme yapılır.


Daha iyi anlatabilmek için bu cihazı bir synthesizer cihazına benzetebiliriz. Elektriksel bir sinyal, dinleyicinin orijinal bir müzik enstrumanı dinlerken duyduğu sesi yaratmak üzere modüle edilir. Kulak yanılır ve gerçek enstruman sesine verilen tepki oluşur. Benzer şekilde, radyonik cihazda da remedi sentezlenir ve kişi geleneksel yöntemle hazırlanmış remedi almışcasına tepki verir.


Bu kavram ilk başta tuhaf gelebilir. Bugün duyduğumuz hemen hemen tüm müzikler elektronik olarak kaydedilmiş, başka bir medya aracılığıyla mekanik veya elektronik olarak aktarılmış (radyo, CD, DVD, TV, Mp3 vs), elektriksel olarak yükseltilmiş ve elektrikle çalışan hoparlörler tarafından sese dönüştürülmüş haliyle duyuyoruz, ama bu fikre o kadar alışmış durumdayız ki artık sorgulamıyoruz.
Bugünün gizemi yarının bilimidir.

 

Nasıl Çalışır?

Potansiyometre düğmeleri 0’dan 10’a kadar numaralandırılmıştır. Homeopatik remedilerin kodları cihazla birlikte verilen bir kitapçıkta bulunmaktadır. Kodların sırayla ayarlanmasından sonra 3 saniye süreyle çalıştırma düğmesi basılı tutulur.

Remedy Maker, bir maddenin enerjisinin kopyalanarak suya veya yüklenmemiş şeker globüllerine yüklenmesi amacıyla da kullanılabilir. Üstteki hazneye kopyalanacak olan madde, alttaki hazneye ise yüklenecek su veya globüller konur. Potansiyometre ayarları sıfırda bırakılır.