Diğer Terapiler

< >
 • Rife Frekans Terapisi

  Rife cihazı 1920’lerde Royal Raymond Rife adlı Amerikalı bir bilim adamı tarafından geliştirilmiştir. Her patojenin bir frekansı olduğu, hastalıkların patojenler nedeniyle olduğu ve patojenle aynı frekans verildiği zaman bu patojenlerin öleceği ve patojenin bozduğu hücre frekanslarının düzeleceği teorisi ile çalışmaktadır.

  Devamı
 • SCIO Quantum Biofeedback

  SCIO insanlarda sağlık sorunları ve enerji dengesizliklerini bulan ileri teknoloji bir tamamlayıcı tıp cihazıdır.
  SCIO vücuttaki virüsleri, allerjileri, besinlere hassasiyet ve eksikliklerini, vücudun biyolojik reaksiyonlarını ve titreşimlerini saptayarak ortaya çıkarır.

  Devamı
 • IMEDIS Biorezonans Terapisi

   IMEDIS Expert ileri teknoloji vücut tanılama ve terapi sistemi, elektro akupunktur yöntemiyle tanı ve terapi, bio-işlevsel tanılama, biorezonans terapi ve tıbbın diğer alanlarındaki en güncel başarıların bir sentezidir.

  Devamı

Dünyada Homeopati

Avrupa'da 45.000 kadar medikal doktor homeopati eğitimi ve öğretimi almıştır. Avrupa'da çok daha fazla doktor, homeopatik eğitimi olmamasına rağmen homeopatik ilaçları reçetelendirmektedir; pratisyen hekimlerin %25-40 kadarı zaman zaman, %6-8'i devamlı bir şekilde reçetelendirme yapmaktadır.
 
Homeopatiyi farklı bir terepötik sistem olarak düzenleyen ulusal yasalar 
 
Almanya (1998), Belçika (1999), Birleşik Krallık (1950), Bulgaristan (2005), Letonya (1997), Macaristan (1997), Portekiz (2003), Romanya (1981) ve Slovenya'da (2007) homeopati farklı bir terepötik sistem olarak kanunlar tarafından tanınmıştır. 
 
Bulgaristan, Letonya, Macaristan, Romanya ve Slovenya gibi monopol sistemin hüküm sürdüğü ülkelerde sadece medikal doktorlar içindir. Belçika ve Portekiz'de kanun medikal niteliği olmayan pratisyenleri açıkça dışlamamıştır, fakat kurallar hala tamamlanmamıştır. Slovenya'da, yasa medikal doktorlara homeopati uygulamalarını uygulamada serbestlik tanısa da, medikal kurumlar homeopati uygulayan pratisyenlerin doktorluk lisanslarını ellerinden almaktadır. 
 
Avusturya ve İsviçre gibi devletin ulusal medikal derneklerine, pratisyenleri yetkilendirme, kayıt ve denetleme görevi verdiği ülkelerde, ulusal medikal dernekler tarafından kanuni düzenleme sunulmuştur. Litvanya'da homeopatiyi düzenleyen ulusal adli tıp enstitüsüdür. İtalya'daki ulusal medikal derneği, homeopatiyi farklı bir terepötik sistem olarak kabul etmiş, devlete gerekli yasamaların yapılması için başvurmuştur.
 
Medikal dernek/konsül/büroları tarafından homeopatik doktorların iş düzenlemeleri
 
Litvanya'da medikal dernek/konsül/büro homeopatiyi bir medikal uzmanlık olarak tanımıştır. 
Almanya, Avusturya, Fransa, İspanya, İsviçre (pratisyen hekimler, çocuk doktorları ve dahiliyeciler için alt uzmanlık), İtalya, Letonya, Litvanya (neredeyse alt uzmanlık), Macaristan ve Romanya'da ise ek medikal vasıf olarak kabul edilmektedir.
 
Homeopatik doktorların diplomaları 
 
Almanya, Avusturya, İsviçre ve Litvanya'da homeopatik doktorların diplomaları ulusal medikal dernek/konsül/büro tarafından dağıtılmaktadır. Ulusal medikal dernek/konsül/büro tarafından dağıtılan diplomalar Letonya hükümeti tarafından resmi olarak onaylanmaktadır, Romanya'da ise Romanya ulusal medikal konsül/bürosu tarafından kabul edilmektedir.
 
Üniversitelerde Homeopati
 
Almanya (bir üniversitede), Birleşik Krallık, Fransa (birkaç üniversitede), Hollanda (birçok üniversitede), İspanya, İsviçre, İtalya (birkaç üniversitede), Macaristan (bir üniversitede) ve Romanya'da (birkaç üniversitede) homeopati konusunda opsiyonel uyum sağlama dersleri medikal lisans öğrencilerinin müfredatlarına Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp derslerinin bir parçası olarak, Almanya, Belçika (bir üniversite), Bulgaristan ve Romanya'da ise farklı ders olarak sunulmaktadır. 
Almanya (beş üniversitede), Bulgaristan, Fransa, İspanya (üç üniversitede), İtalya (birkaç üniversitede), Litvanya, Polonya (sekiz üniversitede), Romanya (sekiz üniversitede) ve Yunanistan'da (birkaç üniversitede) homeopati konusunda medikal doktorlara lisansüstü eğitim dersleri sunulmaktadır. Diğer ülkelerde ise özel eğitim merkezlerinde sunulmaktadır. 
 
Macaristan ve Romanya'da homeopati, doktorlar için Sürekli Eğitim Programı'nın resmi bir parçasıdır. Sadece homeoterapiye özel okutmanlığın bulunduğu tek ülke Hollanda'dır (Amsterdam), homeopati dahil TAT kürsüsünün bulunduğu ülkeler ise Macaristan (Pecs) ve İsviçre'dir (Bern).
 
Hastanelerde Homeopati 
 
Avrupa'da birkaç hastane, ayakta tedavi bölümlerinde, doktorları tarafından halihazırda homeopatik tedavi sağlamaktadırlar; Almanya (beş), Avusturya (yedi), Fransa (iki), İspanya (iki), İtalya (bazılarında). Birleşik Krallıkta dört adet kamu sektörüne adanmış homeopatik hastane bulunmaktadır.
 
Hindistan ve Homeopati
 
Homeopati Avrupa’da doğmuş olmasına rağmen Hindistan, homeopati öğreten üniversite, homeopati uygulayan doktor ve homeopatiye başvuran hasta sayısı en yüksek olan ülkedir. There is no doubt that India is the best place to learn homeopathy. 2010 verilerine göre Hindistan’da 245 homeopatik hastane, 6958 dispanser, 185 lisans düzeyinde, 33 lisans sonrası eğitim kurumu bulunmaktadır.